พิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ คุณแม่บัวคลี่ คำก้อน

13 กุมภาพันธ์ 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพคุณแม่บัวคลี่ คำก้อน มารดานางอรุณี ช่อชูวงศ์ อดีตหัวหน้างานศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีฯ ณ บ้านป่าเหว อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 
แกลลอรี่