คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีดำหัวคณบดีและผู้อาวุโสคณะวิทยาศาสตร์ และร่วมพิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส มช. ประจำปี 2562

29 เมษายน 2562

คณะวิทยาศาสตร์

     คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีดำหัวคณบดีและผู้อาวุโส ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง และแสดงความเคารพนอบน้อมต่อผู้อาวุโส รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร ในปีนี้มีผู้อาวุโส ซึ่งประกอบด้วย อดีตผู้บริหาร ผู้เกษียณ และผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกส่วนงาน ให้เกียรติเข้าร่วมงานกว่า 65 ท่าน บรรยายกาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น บุคลากรและนักศึกษาได้พร้อมใจกันตกแต่งริ้วขบวนอย่างสวยงามเข้าสระเกล้าดำหัวและขอพรจากผู้อาวุโสโดยพร้อมเพรียงกัน

ในโอกาสเดียวกันนี้ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ บริเวณลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งในปีนี้คณะวิทยาศาสตร์สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดริ้วขบวน 
แกลลอรี่