เตรียมความพร้อมเที่ยวหน้าหนาว

4 มกราคม 2566

คณะแพทยศาสตร์

เที่ยวหน้าหนาว
ปลอดภัย

- เตรียมรถให้พร้อม
- ศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง
- ขณะที่มีหมอกลงจัดให้เปิดไฟต่ำหรือไฟตัดหมอก
- ไม่ขับแซงหรือเปลี่ยนช่องทางการจราจรอย่างกระทันหัน
- ไม่ขับรถคร่อมช่องทางการจราจร
- กรณีเกิดฝ้า ให้เปิดปุ่มไล่ฝ้า
- หากทัศนวิสัยมองเห็นไม่ดี สภาพถนนลื่น ควรจอดรถในบริเวณที่ปลอดภัย
ที่มา : กรมควบคุมโรค
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ
#เที่ยวปีใหม่
แกลลอรี่