ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลาคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นพนักงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล

21 พฤษภาคม 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลาคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นพนักงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 2 อ้ัตรา ตามรายละเอียดดังแนบ
แกลลอรี่