สำนักหอสมุดจัดโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการแสวงหาสารสนเทศ เดือนกรกฎาคม 2564

8 กรกฎาคม 2564

สำนักหอสมุด

       สำนักหอสมุดจัดโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการแสวงหาสารสนเทศ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564  ช่วงเวลา 14.00-15.30 น.

  • วันที่ 19 ก.ค. 64 Information Seeking

  • 20 ก.ค. 64 EndNote Program

  • 21 ก.ค. 64 Guide to getting published

  • 22 ก.ค. 64 เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ

  • 23 ก.ค. 64 เทคนิคการสืบค้น Google แบบมืออาชีพ

  • 29 ก.ค. 64 Turnitin for students

  • 30 ก.ค. 64 Turnitin for instructors


ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/cmultraining


แกลลอรี่