ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

1 กรกฎาคม 2563

คณะเศรษฐศาสตร์

ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบ Facebook Live เมื่้อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ECB2602 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่