CAMT ต้อนรับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศ

25 ตุลาคม 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ รองคณบดีและหัวหน้าศูนย์ China Intelligence Center (CIC) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศ (botok) ภายใต้โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะดิจิทัลระหว่างไทย-จีน ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ เพื่อให้เกิดทักษะความรู้ และประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยี โดยมีเจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566

แกลลอรี่