Vet Camp Series for Kids: Pony Groom Project ครั้งที่ 1

14 พฤศจิกายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภูมิใจนำเสนอ Vet Camp Series for Kids: Pony Groom Project ครั้งที่ 1 ขอต้อนรับน้อง ๆ หนู ๆ อายุระหว่าง 8 – 13 ปี พร้อมครอบครัว เข้าสู่โลกของอาชาผู้สง่างาม แสนใจดี ร่วมสัมผัสและเรียนรู้ถึงธรรมชาติของม้า และเรียนรู้สร้างความคุ้นเคยกับม้าในด้านต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมปฏิบัติกับม้าตัวจริงเสียงจริง โดยการควบคุมและดูแลอย่างใกล้ชิดจาก พี่ ๆ ทีมงาน และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 (เริ่มเวลา 08:30 – 12:00 น.)
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

น้อง ๆ และครอบครัวจะได้ร่วมกิจกรรมแสนสนุกไม่ว่าจะเป็น...
  •  Hello….Ponies มารู้จักม้ากันเถอะ….ฮี้ๆ ๆ
  • Walk Together แนะนำม้า สาธิตการเข้าหาม้า จูงเดิน ให้อาหารว่างม้า และวิธีขอบคุณม้า
  • Groom Me Please อธิบายการแต่งเนื้อแต่งตัวม้า ถักเปีย กอดม้า และการแสดงความรักต่อม้า
  • ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการ Good Bye…Ponies


- เปิดรับสมัคร จำนวน 12 ครอบครัว (เด็ก 1 คน + ผู้ใหญ่ 1 คน)
- ค่าลงทะเบียน 750 บาท/ครอบครัว
- ลงทะเบียน คลิ๊ก https://forms.gle/ZJ1qmvHrnA3C2dwA8
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 5394 8071


แกลลอรี่