มอบช่อดอกไม้แด่ผู้บริหารครบวาระ

20 กันยายน 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่ดำรงตำแหน่งครบวาระการบริหารงาน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบม.) ครั้งที่ 16/2566 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566
แกลลอรี่