งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th International Conference on Food and Applied Bioscience 2024

14 ธันวาคม 2566

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ขอเชิญเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th International Conference on Food and Applied Bioscience 2024 ภายใต้หัวข้อ Food and Biotechnology for a Sustainable and Bio-Circular-Green Economy ในระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรม โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่

โดยมีสาขาการนำเสนอผลงานดังนี้
1) Food Processing and Engineering
2) Food chemistry, Nutrition and Analysis
3) Food Product Development, Sensory and Consumer Research
4) Food Microbiology and Food Safety & Quality
5) Food Biotechnology, Fermentation
6) Related Food Topics (Food Packaging, Food Law & Regulations, Food Policy, etc.)

โดยมีกำหนดลงทะเบียน / การชำระเงิน ดังนี้
- ปิดรับลงทะเบียนและส่ง Abstract/Full paper : 30 ธันวาคม 2566
- ประกาศผล Abstract : 15 มกราคม 2567
- ปิดรับชำระค่าลงทะเบียน : 31 มกราคม 2567
- ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ (Proceeding) : 31 มกราคม 2567
- ประกาศผลการตอบรับตีพิมพ์ (Proceeding) : 31 มีนาคม 2567
ลงเทียนส่งผลงานได้ที่ https://www.agro.cmu.ac.th/FAB2024/Home/Home.aspx?MenuID=1 โดยมีค่าลงทะเบียน ดังนี้

สำหรับผู้ส่งผลงาน
1. บุคคลทั่วไป
• คนไทย : 5,500 บาท (หากประสงค์เข้าร่วมงาน Welcome Dinner
• ต่างประเทศ : 290 USD
2. นักศึกษา
• คนไทย : 3,500 บาท
• ต่างประเทศ : 190 USD
3. ผู้เข้าร่วมงาน
• คนไทย : 1,500 บาท
• ต่างประเทศ : 90 USD
หากประสงค์เข้าร่วมงาน Welcome Dinner (18.30 – 21.00 น.) มีค่าใช้จ่าย ดังนี้
• คนไทย : 900 บาท
• ต่างประเทศ : 30 USD

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เบอร์โทรศัพท์ 053-948284
แกลลอรี่