ขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ “Innovation for Resilient Agriculture”

5 พฤษภาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ “Innovation for Resilient Agriculture” ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2565 นี้นะคะ
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  www.agri.cmu.ac.th/ira2022

Faculty of Agriculture, Chiang Mai University is delighted to invite delegates all over the world to Agricultural international conference on
“Innovation for Resilient Agriculture”
which will be held at Chiang Mai, Thailand on October 19-21, 2022.
Please visit our website for more detail:
www.agri.cmu.ac.th/ira2022
#IRA2022

แกลลอรี่