วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ และปรึกษาหารือกับบริษัท QUICK ERP CO., LTD.

9 ตุลาคม 2563

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ คุณสุภาพร พุทธสอน กรรมการผู้จัดการบริษัท QUICK ERP CO., LTD. พร้อมคณะ ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางการศึกษาด้านระบบ ERP Software ของ Microsoft การ Training ระบบ ให้กับ อาจารย์ และนักศึกษา การรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน และการประกวดแข่งขันด้าน IT ในอนาคต เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/camt.cmu.5/
แกลลอรี่