สิทธิข้าราชการเบิกจ่ายตรง ได้ทันทีผ่านกระเป๋าสุขภาพ " เป๋าตัง "

4 มกราคม 2566

คณะแพทยศาสตร์

- เตือนทุกครั้งทั้งนัดหมายและการใช้สิทธิ
- เบิกตรงกับกรมบัญชีกลาง
- ชำระได้ทันทีเมื่อมีส่วนเกิน
- รวดเร็วไม่ต้องรอคิวจ่ายเงิน
ดำเนินการ ตามขั้นตอนการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ( ดังแนบ )
แกลลอรี่