2 นวัตกรรม Plasma Technology จากคณะวิทย์ มช. คว้า 5 รางวัล จากการแข่งขันกับ 40 ประเทศทั่วโลก ณ กรุงเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์

2 พฤษภาคม 2567

คณะวิทยาศาสตร์

        เมื่อวันที่ 17-21 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) โดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STeP) ได้นำคณะอาจารย์/นักวิจัย มช. ผู้ประดิษฐ์คิดค้นผลงานนวัตกรรมจำนวน 7 ผลงาน เข้าร่วมแสดงและประกวดในงาน the 49th International Exhibition of Inventions Geneva ที่จัดขึ้น ณ Palexpo Hall นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยนิทรรศการนี้ถือเป็นนิทรรศการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเครือ Internation Federation of Innovator’s Associations (IFIA) ที่มีการนำผลงานมาจัดแสดงรวมกว่า 1,000 ผลงาน จาก 40 ประเทศทั่วโลก และในปีนี้ ประเทศไทยส่งนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงทั้งสิ้นจำนวน 94 ผลงาน จาก 37 หน่วยงาน

ในงานนี้ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของ มช. ได้รับรางวัลรวมจำนวน 10 รางวัล ประกอบด้วย Gold Medal with the Congratulations of the Jury จำนวน 1 รางวัล Gold Medal จำนวน 2 รางวัล Silver Medal จำนวน 3 รางวัล และ Broze Medal จำนวน 1 รางวัล และ Special Prize จากหน่วยงานอื่น ๆ จำนวน 3 รางวัล

ทั้งนี้ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์โดยนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มช. 2 ผลงาน สามาถคว้าได้ถึง 5 รางวัล ดังนี้
1. PlasOne, Cold Air Plasma Technology for Hair Loss Treatment (คณะวิทยาศาสตร์) ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ Gold Medal with the Congratulation of the July และ NRCT Special Award from the National Research Council of Thailand
2. Nightingale?, Cold Atmospheric Pressure Plasma Technology for Chronic Wound Healing Case study: A Robotic System for Motion Control of Cold Plasma Jet in Healing of Chronic Wounds (คณะวิทยาศาสตร์) ได้รับ 3 รางวัล ได้แก่ Gold Medal, รางวัล Special Prize of “Lucain Blaga” University of Sibiu, Romania และ NRCT Special Award from the National Research Council of Thailand

นอกจากนี้ นวัตกรรม Preservation Anatomy Solution Usefulness Kingdom (คณะแพทยศาสตร์) ซึ่งนักวิจัยภาควิชาเคมี ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม ยังได้รับรางวัล Silver Medal อีกด้วย

แกลลอรี่