หารืองานวิจัยร่วมกับ บริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

23 กันยายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย คุณชนะพล พอสม Technical Advisor และ คุณอนรรฆ โกษะโยธิน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เข้าร่วมหารือการต่อยอดงานวิจัย Plant-Based Food หรือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีน และอาหารจากพืช กับคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมี ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร, รศ.ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดี, ผศ.ดร.สุทัศน์ สุระวัง รองคณบดี และ ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส ผู้ช่วยคณบดี ร่วมให้การต้อนรับและหารือ หลังจากนั้น ได้พาเข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบ คณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมทั้งเยี่ยมชม Innovative Food Fabrication Pilot Plant และ NSP INNO STORE ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่