ศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine

7 เมษายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ได้จัดกิจกรรมพานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ชั้นปีที่ 4 รหัส 60 ไปศึกษาดูงาน ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ วันที่ 1 เมษายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ โรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด และบริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด ภายใต้โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย
แกลลอรี่