ทีม Heavy Mind Production นักศึกษา CAMT ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา ในการประกวดหนังสั้น "Hemophilia Short Film Contest 2020 : ฮีโมฟีเลีย สนุกกับชีวิต"

29 กรกฎาคม 2564

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ทีม Heavy Mind Production ในผลงานเรื่อง "Friendship" ที่รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา ในการประกวดหนังสั้น "Hemophilia Short Film Contest 2020 : ฮีโมฟีเลีย สนุกกับชีวิต" ซึ่งเป็นผลงานแอนนิเมชันที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนักเรียนที่เป็นโรคฮีโมฟีเลียใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับเพื่อนๆในโรงเรียน รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคฮีโมฟีเลีย
สมาชิกในทีมได้แก่
1. นางสาวกรณิศรา โยธาวุฒิ
2. นายธีรภัทร โทอ่อน
3. นางสาวนิชกานต์ เรืองวิลัย
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สามารถรับชมผลงานได้ที่ >> https://fb.watch/71T2Bfg4vK/ หรื่อ Facebook Fanpage :  @hemophiliashortfilmcontest  

แกลลอรี่