วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช.พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ Professor Ian Wooton ตำแหน่ง Vice Dean (International) จาก University of Strathclyde แห่งสหราชอาณาจักร

18 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ Professor Ian Wooton ตำแหน่ง Vice Dean (International) จาก University of Strathclyde แห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมเยือนวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ ในการทำโครงการปริญญาคู่ 2+2 ในระดับปริญญาตรี และ 1+1 ในระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่าง Strathclyde Business School และวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล และในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงพบปะกับนักศึกษาเพื่อให้การบรรยายและข้อมูลเกี่ยวกับ University of Strathclyde ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
แกลลอรี่