นักศึกษาวิทย์ สิ่งแวดล้อม มช. คว้า 2 รางวัลการประกวดนวัตกรรมสู้หมอกควัน ของ กฟผ.

30 พฤศจิกายน 2563

คณะวิทยาศาสตร์

           นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 ในกิจกรรมสู้ (ทัน) ควัน Smog Fighting for Future Forward นวัตกรรม สู้หมอกควัน ซึ่งจัดโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม เนตรนภา
ผลงานการคิดค้นนวัตกรรม เรือเหาะไร้คนขับสำหรับตรวจจับการเผาป่า (ใช้ระบบ AI สั่งการ และใช้พลังแสงอาทิตย์ในการขับเคลื่อน) และการเขาถึงพิกัดไฟป่าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
สมาชิกทีมประกอบด้วย นางสาวนงนภัส หายทุกข์ และนายภาณุวัตน์ พลแหลม นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2 ร่วมกับนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม SACOR
ผลงานการคิดค้นนวัตกรรม อุปกรณ์เสริมเพื่อป้องกันอันตรายในการดับไฟป่า (sensor ตรวจจับความร้อนและระยะ เพื่อไม่ให้เข้าใกล้เปลวไฟ) สำหรับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า
สมาชิกทีมประกอบด้วย นางสาวชฎารัตน์ ศีลธรรม นางสาวไปรยา วิทยาประภากร นายพรชัย พรมเสน และนายอนุวัตร กาลจักร นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 1

โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท และทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท
แกลลอรี่