คณะเศรษฐศาสตร์ มช. ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชวรรณ กนิษฐ์พงศ์

31 มีนาคม 2565

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชวรรณ กนิษฐ์พงศ์ นักศึกษาเก่าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 3304230 เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารองค์กรการศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2564 ในงานพิธีประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2564 โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่