พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

3 กรกฎาคม 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ คณบดี และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมนำเทียนพรรษาเข้าร่วมสมโภชในพิธีหล่อเทียน และสมโภชเทียนพรรษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนการร่วมอนุรักษ์ประเพณีการเข้าพรรษา ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 08.30 น. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563
แกลลอรี่