ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดี วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. พร้อมด้วยคณะ เดินทางเยือน Yunnan Normal University (YNNU), Chenggong Campus ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

21 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดี พร้อมด้วยคณะ เดินทางเยือน Yunnan Normal University (YNNU), Chenggong Campus ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาระยะสั้น และการวิจัย โดยมีตัวแทนจาก Yunnan Normal University, Professor Wan Xiangxin, Deputy Director, Office of Exchange and Cooperation, Professor Shen Yiรองคณบดีวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมจีนยูนนาน มหาวิทยาลัยยูนนาน และ Mr. Li Tianming รองคณบดีวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรมจีนยูนนาน มหาวิทยาลัยยูนนาน (Yunnan Chinese Language and Culture College, Yunnan Normal University)

โดยการเยี่ยมเยือนครั้งนี้ เป็นการหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นระหว่างบุคลากรและนักศึกษา ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้บุคลากรและนักศึกษาได้ส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม รวมถึงความร่วมมือด้านวิจัย การฟื้นฟูศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ Yunnan Normal University โดยทั้งสองมหาวิทยาลัยแสดงความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และยกระดับความร่วมมือในอนาคต
แกลลอรี่