วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

15 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 จากโรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. เพื่อศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล (DIN) การได้รับข้อมูลหลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัล เกณฑ์การรับเข้าในหลักสูตรในช่องทาง TCAS และ IPAS ประจำการศึกษา 2567 และกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหิน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทั้งหมดจำนวน 80 ราย
แกลลอรี่