ให้การต้อนรับคณะครู จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

1 มีนาคม 2564

คณะเศรษฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน โอสถานันต์กุล รักษาการแทนรองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในโอกาสเข้าหารือความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่