รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พยาบาล

16 พฤษภาคม 2565

คณะพยาบาลศาสตร์


ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง พยาบาล อัตราเงินเดือน 18,220 บาท ตำแหน่งเลขที่ S๑๔4๐018 เพื่อปฏิบัติงานในงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้


แกลลอรี่