วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. สืบต่อประเพณีปีใหม่เมือง จัดงาน "พิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส และคณบดี ประจำปี 2566"

25 เมษายน 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวขอพรอาจารย์อาวุโส และคณบดี โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เสรินทร์ จิรคุปต์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ทักษิณา คุณารักษ์ อาจารย์อาวุโส พร้อมรับพร เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566 ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่