สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมประเพณีนำนักศึกษาขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ

19 สิงหาคม 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมประเพณีนำนักศึกษาขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ได้เตรียมความพร้อมทางร่างกายก่อนเข้าร่วมกิจกรรมขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพที่กำลังจะมาถึงในเดือนธันวาคมนี้ โดยใช้เส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยสุเทพ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565
แกลลอรี่