ค่ายนักพัฒนาเกมรุ่นจิ่ว Young Game DEV CAMT ครั้งที่ 2

24 สิงหาคม 2563

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม ค่ายนักพัฒนาเกมรุ่นจิ่ว Young Game DEV CAMT ครั้งที่ 2 เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของตลาดเกมและได้มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเกมเบื้องต้นสามารถต่อยอดองค์ความรู้ในการพัฒนาเกมเพื่อพัฒนาตนเองสู่อุตสาหกรรมเกมในอนาคต ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/CAMTOfficial/photos/a.439997826837/10158476337716838/