คณะมนุษยศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา (ตำแหน่งเลขที่ E170143, E170144, E170145)

12 มีนาคม 2562

คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวนอัตราว่าง 3 อัตรา ดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E170143 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท สังกัดงานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์
2. ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E170144 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท สังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์
3. ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E170145 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ (ปฏิบัติงาน ณ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา) 
ไฟล์แนบ