พิธีเปิดนิทรรศการ The 5th Guangdong-Hong Kong-Macao-Greater Bay Area ASEAN International Colleges Design & Construction Competition Asia Touring Exhibition in Thailand และ นิทรรศการ BAMFEST สถาปัตยกรรมไม้ไผ่ที่เล่าเรื่องราวของ วิถีชีวิต กับ ไม้ไผ่

7 กรกฎาคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดนิทรรศการ The 5th Guangdong-Hong Kong-Macao-Greater Bay Area ASEAN International Colleges Design & Construction Competition Asia Touring Exhibition in Thailand และ นิทรรศการ BAMFEST สถาปัตยกรรมไม้ไผ่ที่เล่าเรื่องราวของ วิถีชีวิต กับ ไม้ไผ่ เพื่อเผยแพร่ผลงานของผู้เข้าร่วมส่งผลงานการประกวดออกแบบให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และขยายชื่อเสียงของแต่ละมหาวิทยาลัยให้กว้างไกลมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานการออกแบบโดยสถาปนิก นักออกแบบ และครูภูมิปัญญา โดยมีคุณสุภาดา ชัยวงษ์ ผู้แทนตลาด สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคเหนือ กล่าวเปิดนิทรรศการ ผศ.ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ กล่าวรายงานความเป็นมาของนิทรรศการ และ Mr. Su Ping, Vice Dean of School of Architecture, South China University of Technology กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างกัน เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 – 12.30 น. ณ จริงใจมาร์เก็ต อ.เมือง จ.เชียงใหม่

นอกจากนี้ ภายในพิธีเปิดนิทรรศการฯ ยังมีการเสวนาพิเศษ BAMFEST Talk หัวข้อ วิถีชีวิต กับ ไม้ไผ่ โดย คุณเดโช ไชยทัพ ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) และผู้ขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลพลัส แม่ครูแทนเทพิน เหลียงชัยรัตน์ ร้านข่วงเจียงใหม่ ไจ๋ฅำ และผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ คำแก้ว อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.
และ การเสวนาพิเศษ การออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ Half Pavilion โดย นักศึกษา ทีม HANSA และทีม The Day Dreamers จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 ทีมที่ได้รับรางวัลที่ 1 เป็นตัวแทนของประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันต่อในระดับนานาชาติ และได้คว้ารางวัลระดับนานาชาติ จากการแข่งขันประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ The 5th Guangdong - Hong Kong -Macao – Greater Bay Area ASEAN International College Design & Construction Competition ปี 2022 ณ เมืองกวางโจว ประเทศจีน อีกด้วย

ทั้งนี้ The 5th Guangdong-Hong Kong-Macao-Greater Bay Area ASEAN International Colleges Design & Construction Competition Asia Touring Exhibition in Thailand และ นิทรรศการ BAMFEST สถาปัตยกรรมไม้ไผ่ที่เล่าเรื่องราวของ วิถีชีวิต กับ ไม้ไผ่ จะจัดแสดงระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2566 ณ จริงใจมาร์เก็ต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
แกลลอรี่