ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพ (CSC) ต้อนรับนักศึกษา M.B.A. Marketing ประเดิมกิจกรรมแรก ด้วยการบรรยายสร้างองค์ความรู้พร้อมพัฒนาทักษะสู่การเป็นนักการตลาดมืออาชีพ

25 มิถุนายน 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 15 มิถุนายน 2567 ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพ (CSC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบรรยายต้อนรับเปิดเทอมแก่นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (M.B.A. Marketing) รุ่นที่ 18 และรุ่นที่ 19 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท ผ่านหัวข้อ Entrepreneurial Mindset for Marketers เพื่อสร้างองค์ความรู้พร้อมพัฒนาทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการสู่การเป็นนักการตลาดมืออาชีพ โดยเชิญคุณภาคิน พลอยภิชา กรรมการผู้จัดการ สปาเพื่อสุขภาพระดับพรีเมียมอย่าง The Oasis Spa เป็นวิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการตลาดในมุมมองของผู้ประกอบการด้วย ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่