คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่ จัดโครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าสัญจร

10 เมษายน 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่ จัดโครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าสัญจร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดูงานด้านทันตกรรม รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การทำงาน และเป็นขวัญกำลังใจให้ศิษย์เก่าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง คณะฯ สมาคมฯ และศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 16-18 มีนาคม 2566  


แกลลอรี่