มช. จัดเสวนาเสนอข้อมูลเชิงลึก “แนวโน้มการพัฒนาย่านสร้างสรรค์ในอนาคต (Future Creative District’s Trends)”

15 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์

มช. จัดเสวนาเสนอข้อมูลเชิงลึก “แนวโน้มการพัฒนาย่านสร้างสรรค์ในอนาคต (Future Creative District’s Trends)”  เผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ และการรวบรวมข้อมูลของบุคคลสำคัญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนำเสนอแนวโน้มอนาคต (Trends) เพื่อร่วมวางแผนพัฒนาพื้นที่นำร่องของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคุณพิทักษ์ ธนาบุตร ผู้รับผิดชอบโครงการฯ และ คุณ ณรงค์วิทย์ อารีมิตร สถาปนิกจากบริษัท สถาปนิก 49 จำกัด เป็นผู้ร่วมถ่ายถอดข้อมูลดังกล่าว ณ ลานไม้เทียม สำนักหอสมุด มช. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม https://accl.cmu.ac.th/News/detail/3006


แกลลอรี่