สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “โครงการค่ายอยากเป็นหมอสัตว์ ครั้งที่ 18” เพื่อสัมผัสกับบรรยายกาศส่วนหนึ่งของการเรียนด้านสัตวแพทย์ ระหว่างวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2566

7 มีนาคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์ คณาจารย์ และพี่ ๆ สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับน้อง ๆ มัธยมศึกษาตอนปลายที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 47 คน จากทั่วประเทศ เข้าร่วม “โครงการค่ายอยากเป็นหมอสัตว์ ครั้งที่ 18” เพื่อสัมผัสกับบรรยายกาศส่วนหนึ่งของการเรียนด้านสัตวแพทย์ พร้อมกับทำความรู้จักกับบทบาทหน้าที่ของการเป็นสัตวแพทย์สาขาต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมที่ถูกรังสรรค์และจัดเตรียมขึ้นโดยพี่ ๆ สโมสรนักศึกษาคณะฯ ตลอด 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้น้อง ๆ ได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในคณะสัตวแพทยศาสตร์ต่อไป

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new.php?id=93 

แกลลอรี่