ไขมันพอกตับ ภัยร้าย กลายเป็นมะเร็งตับ

10 สิงหาคม 2566

คณะแพทยศาสตร์

ปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคไขมันพอกตับ
- ภาวะอ้วนลงพุง
- ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลิน

ภาวะแทรกซ้อน
- ตับคั่งไขมัน
- ตับแข็ง
- มะเร็งตับ

การดูแลรักษาและคำแนะนำในผู้ที่มีภาวะไขมันพอกตับ
- แนะนำให้ลดน้ำหนักลง ให้ได้ร้อยละ 7 ถึง 10 ของน้ำหนักตัว
- ออกกำลังกาย 3-5 ครั้ง ต่อสัปดาห์
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
- ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- งดสูบบุหรี่
- ควรปรึกษาและได้รับคำแนะนำจากแพทย์ เมื่อต้องรับประทานยาช่วยลดการอักเสบในตับ
ที่สำคัญ!


แนะนำให้ตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อเช็กความผิดปกติของตับ และค้นหาความเสี่ยงของโรค


ข้อมูลโดย :
รศ.พญ.กนกวรรณ ภิญโญพรพาณิชย์
อาจารย์ประจำหน่วยระบบทางเดินอาหาร
ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มช.
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่