สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์

Biomedical Engineering Institute

พวกเรา คือ กลุ่มนักวิจัยอัจฉริยะจากหลากหลายคณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมที่จะปลุกปั่นบัณฑิตรุ่นใหม่ เพื่อออกไปสร้างสรรค์สังคมด้วยความรู้และความสามารถในรูปแบบวิศวกรรมชีวการแพทย์

เข้าสู่เว็บไซต์
ที่อยู่

ชั้น 3 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย

เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์

โทรศัพท์ : 053-942-083-4, 061-802-4443
โทรสาร : 053-942-083 ต่อ 18

อีเมล

bmecmu@gmail.com

สื่อสังคม
เว็บไซต์ : http://bmei.cmu.ac.th/index.php