วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

International College of Digital Innovation

"College of Digital Startup" วิทยาลัยชั้นนำด้านดิจิทัลสตาร์ทอัพ

เข้าสู่เว็บไซต์
ที่อยู่

239 ถนนนิมมานเหมินทร์ ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50200

เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์

โทร :+66(0)53943711
แฟกซ์ : +66(0)53943713

อีเมล

icdi@cmu.ac.th

สื่อสังคม
เว็บไซต์ : https://icdi.cmu.ac.th