วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต

CMU School of Lifelong Education

เข้าสู่เว็บไซต์
ที่อยู่

ชั้น 2 อาคาร A ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200

เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์

โทรศัพท์ : (+66) 53 943 695-6 , (+66) 64 995 9333
อีเมล : support_lifelong@cmu.ac.th

อีเมล

สื่อสังคม
เว็บไซต์ : https://www.lifelong.cmu.ac.th/