โครงการอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

His Majesty the King’s 7th Cycle Birthday Anniversary Building

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2554

เข้าสู่เว็บไซต์
ที่อยู่

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์

โทรศัพท์ : +66 5394 3967

อีเมล

Kmb84years@gmail.com

สื่อสังคม
เว็บไซต์ : http://hmk84.cmu.ac.th