โครงการอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

His Majesty the King’s 7th Cycle Birthday Anniversary Building

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2554

เข้าสู่เว็บไซต์

บริการนำชมนิทรรศการ

ให้บริการต้อนรับและเยี่ยมชมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา แก่คณะบุคคล นักศึกษา บุคคลทั่วไปตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยแนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับนิทรรศการและวีดีทัศน์ที่จัดแสดงภายในอาคาร