สำนักงานมหาวิทยาลัย

Office of the University

สำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคนิคการบริหารจัดการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เข้าสู่เว็บไซต์
ที่อยู่

ชั้น3 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 เลขที่239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200

เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์

โทร. 053-943121

อีเมล

wiwan.s@cmu.ac.th khajornsak.t@cmu.ac.th nongkran.j@cmu.ac.th suleepon.s@cmu.ac.th

สื่อสังคม
เว็บไซต์ : http://oop.cmu.ac.th