คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจ้างก่อสร้างส่วนต่อขยายโรงงานต้นแบบเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการแปรรูปอาหารเชิงนวัตกรรมมูลค่าเพิ่ม

ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 3/10/2566 14:25:03 น.