สำนักหอสมุดเปิดให้บริการพื้นที่นั่งอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง ช่วงสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2/2566

4 มีนาคม 2567

สำนักหอสมุด

      สำนักหอสมุดเปิดให้บริการพื้นที่นั่งอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง ช่วงสอบไล่การศึกษาที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 4 - 22 มีนาคม 2567 เปิดให้บริการพื้นที่ ชั้น 1 และชั้น 2 สำนักหอสมุด

รูปแบบการให้บริการ ดังนี้

1. บริการพื้นที่นั่งอ่าน
บริเวณพื้นที่ ชั้น 1 ถึงชั้น 2 สำนักหอสมุด

2. บริการยืม-คืนทรัพยากร
    2.1 การยืม - คืนหนังสือ หลังเวลา 21.00 น. ไม่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ ประสงค์ยืมหนังสือ สามารถยืมผ่านเครื่อง Self-Check หรือ CMU Mobile
    2.2 สามารถยืมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ก่อนเวลา 21.00 น.

3. พื้นที่จำหน่ายอาหาร ของว่างและเครื่องดื่ม
    สำนักหอสมุดได้ติดต่อร้านจำหน่ายอาหาร ของว่างและเครื่องดื่ม ในรูปแบบรถ Food Truck เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าใช้บริการ ณ หน้าอาคารสำนักหอสมุด และจัดพื้นที่รับประทานอาหารไว้ที่บริเวณลานไม้เทียม ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

4. กลุ่มผู้เข้าใช้บริการ
    4.1 บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าใช้โดย CMU Mobile หรือ บัตรประจำตัวบุคลากรหรือบัตรนักศึกษาที่ทำการลงทะเบียนแล้ว
    4.2 สมาชิกห้องสมุดประเภท ก ข ค ง ที่ได้รับบัตรสมาชิก เข้าใช้บริการโดยการทาบบัตรเข้าออกได้
    4.3 บุคคลทั่วไป ชำระค่าธรรมเนียมเข้าใช้บริการ 20 บาท ไม่สามารถใช้บริการได้หลังเวลา 21.00 น. ได้

5. มาตรการรักษาความปลอดภัย
    การเข้า-ออกภายอาคารสำนักหอสมุด ใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือเพื่อบันทึก และตรวจสอบบุคคลที่เข้า-ออกห้อง 24 ชั่วโมง และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยตรวจตราตลอด 24 ชั่วโมง

แกลลอรี่