นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านเข้ารอบ Regional Final พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทย ด้าน Innovation Track ในการแข่งขัน Huawei ICT Competition 2023-2024 ที่จะจัดขึ้น ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

3 เมษายน 2567

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านเข้ารอบ Regional Final พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทย ด้าน Innovation Track ในการแข่งขัน Huawei ICT Competition 2023-2024 ที่จะจัดขึ้น ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ นางสาวกรกมล เลียบสื่อตระกูล รหัสนักศึกษา 642415002 นางสาววิชชาวีร์ น้อยนิวรณ์ รหัสนักศึกษา 652415053 และนางสาวเขมพร กังวาลวัฒนศิริ รหัสนักศึกษา 652415068 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการคือ อาจารย์ ดร.นเรศ สุยะโรจน์ ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันใน Innovation Track รอบ Regional และสามารถผ่านเข้ารอบ Regional Final และเข้าร่วมงาน ICT Competition 2023-2024 Asia Pacific Round Ceremony ที่จัดโดย Huawei APAC และ ASEAN Foundation ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน 2567

โดย Huawei ICT Competitions เป็นโครงการการแข่งขันที่นักศึกษาเข้ามาแข่งขันสร้างสรรค์ในด้านนวัตกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีความร่วมมือระหว่าง Huawei กับสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศกว่า 42 แห่ง จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาทีมนักศึกษาที่มีทักษะความคิด ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและมีโอกาสในการแข่งขันในเวทีระดับโลก อีกทั้งนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจะได้รับการคัดเลือกให้เข้าฝึกงาน ณ บริษัท Huawei ประเทศไทยต่อไป โดยการแข่งขันได้แบ่งเป็น 2 track คือ Practice track (สาย Network, Cloud, และ Computing) และ Innovation track

แกลลอรี่