ประกาศขยายระยะเวลาส่งผลงานการประกวดตราสัญลักษณ์วาระครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงพลังสร้างสรรค์ ชิงเงินรางวัล กว่า 100,000 บาท

24 กรกฎาคม 2566

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศขยายระยะเวลาส่งผลงานการประกวดตราสัญลักษณ์วาระครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงพลังสร้างสรรค์ ชิงเงินรางวัล กว่า 100,000 บาท

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2566 โดยสามารถส่งด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือทางไปรษณีย์โดยยึดวันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับเป็นหลัก


ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ https://cmu.to/CMU60thlogocontestForm พร้อมทั้งแจ้งความประสงค์ในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ที่ https://forms.gle/D127ZSSeTpFX8jX96

อ่านประกาศฉบับเดิม เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดตราสัญลักษณ์วาระครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ที่ https://cmu.to/CMU60thlogocontest

ดูรูปแบบการนำเสนอตามเอกสารแนบที่ 2 ในประกาศฯ ได้ที่ https://cmu.to/CMU60thlogocontestPresent

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.0-5394-3022 หรือ โทร.0-5394-4444

แกลลอรี่