ช่องทางลงทะเบียนและประเมินสุขภาพเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย 2563

17 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มช. จัดกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย ประจำปี 2563 ด้วยแนวคิดหลัก “ฮีตแห่งศรัทธา...ล้านนาในม่านหมอก” ในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 


ประเพณีการนำน้องใหม่ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ “รับน้องขึ้นดอย” เป็นประเพณีดีงามที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2507 เป็นต้นมา โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 ด้วยแนวคิดหลัก “ฮีตแห่งศรัทธา...ล้านนาในม่านหมอก” ซึ่งเป็นครั้งแรกของกิจกรรมรับน้องขึ้นดอยที่จัดขึ้นในฤดูหนาว ท่ามกลางความงดงามเเห่งธรรมชาติ ที่จะบันทึกในความทรงจำของนักศึกษาใหม่ทุกคน 


การจัดกิจกรรมรับน้องขึ้นดอยในปีนี้จะดำเนินไปด้วยความเรียบง่ายและคำนึงถึงสุขภาวะอนามัยความปลอดภัยของนักศึกษาและผู้เข้าร่วมงานเป็นหลัก ตามแนวทางที่คณะกรรมการป้องกันโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) กำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

โดยมีรายละเอียด แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้  https://cmu.to/guideline

ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย ตั้งแต่วันที่ 2 - 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00 น. ผ่านแอปพลิเคชัน CMU Mobile สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ได้ที่ 

IOS : https://cmu.to/wIBum

Android : https://cmu.to/v0w8Q


สำหรับนักศึกษาเก่าและบุคคลภายนอกที่ไม่มีบัญชี CMU IT Account สามารถลงทะเบียนด้วยการระบุ e-mail Address  เลขบัตรประจำตัวประชาชน/Passport  และหมายเลขโทรศัพท์   เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องทำแบบประเมินสุขภาพ online ผ่าน  CMU Mobile เป็นเวลา 14 วัน ต่อเนื่องกัน ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ระบบจะปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อประมวลผลข้อมูลระหว่าง เวลา 00.00 - 03.00 น.

โดยมีวิธีการลงทะเบียนและรายงานสุขภาพ ดังนี้

     


    


ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะต้องแสดง QR Code ณ จุดคัดกรองส่วนคณะ วิทยาลัย และส่วนกลาง ในวันที่ 6 ธันวาคม 2563 เพื่อดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจอุปกรณ์ป้องกันโรคหรือแนวทางปฏิบัติใดๆ อีกครั้ง เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านปฏิบัติตามแนวทางผู้เข้าเข้ากิจกรรมฯ อย่างเคร่งครัด


แกลลอรี่