ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Chungcheongbuk Do Provincial Government, Republic of Korea

5 มิถุนายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Chungcheongbuk Do Provincial Government, Republic of Korea นำโดย Mr. Hwang, Hyun ku / Special Political Affairs Advisor to Governor และคณะ ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567
 
แกลลอรี่