ขอเชิญ สแกน QR CODE add Line (line) ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

6 กันยายน 2564

คณะแพทยศาสตร์


ติดตามข่าวสารของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้ทุกที่ ทุกเวลา

#MedCMU
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรสวนดอก
#COVID19
#suandokhospital
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ
แกลลอรี่