วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำร่วมกับผู้แทนการค้าของนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระดับอุดมศึกษาข้ามชาติระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร

7 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคำเชิญพิเศษจากสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งจัดโดยนายมาร์ค การ์นิเยร์ ผู้แทนพิเศษด้านการค้าของนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ ร้านอาหารเบญจรงค์ บ้านดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยมีจุดประสงค์คือเพื่อเจาะลึกแนวทางในการสนับสนุนความพยายามด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาข้ามชาติ (TNE) ระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.จักรพงศ์ ขื้นแสน เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความท้าทายที่ต้องเผชิญใน TNE รวมถึงการสนับสนุนที่เหมาะสม และแนวความคิดริเริ่มของ TNE ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน นอกจากนี้ บริติช เคานซิลแห่งประเทศไทยยังได้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าจากการวิจัยเกี่ยวกับสถานะ TNE ในวงกว้างในประเทศไทย โดยเน้นย้ำถึงความก้าวหน้าที่อาจเกิดขึ้นหากมีการแก้ไขปัจจัยบางประการ กิจกรรมนี้แสดงถึงความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการยกระดับการปรากฏตัวของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระดับสากลและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
แกลลอรี่