ประกาศ มช. เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Privacy Policy)

30 พฤษภาคม 2565

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (CMU Privacy Policy) 

อ่านรายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวการใช้บริการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คลิกที่

https://www.cmu.ac.th/th/privacy